Dobar psiholog, online psiholog: Marica Marković je završila studije kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine (najbolji psiholog u Beogradu, psiholozi u Beogradu, najbolji psiholog u Novom Sadu). Radila je u Klinici za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ kao klinički psiholog. Terapijski pravac za koji se opredelila je porodični psihoterapeut (privatni psiholog). Završila je edukaciju na Institutu za mentalno zdravlje. Marica poseduje dugogodišnje iskustvo u psihodijagnostičkom radu sa širokim spektrom psihičkih tegoba. Završila je više kurseva, koautor je stručnih radova.

Prateći sledeću vezu, možete videti Priznanje o ličnim osobinama i veštinama, koje mi je Marica posvetila.