Završila je studije kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine. Radila je u Klinici za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ kao klinički psiholog. Terapijski pravac za koji se opredelila je sistemska porodična terapija (porodični psihoterapeut). Nakon završene edukacije na Institutu za mentalno zdravlje postala je porodični savetnik. Marica Marković poseduje dugogodišnje iskustvo u psihodijagnostičkom radu sa širokim spektrom psihičkih tegoba. Završila je više stručnih kurseva i obuka, a takođe je i koautor stručnih i naučnih radova iz oblasti psihologije.

Prateći sledeću vezu, možete videti Priznanje o ličnim osobinama i veštinama, koje mi je Marica posvetila.