Psiholog ili psihijatar: Dr Milan Davidović završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1993 godine. Postaje specijalista psihijatrije 1999. godine. Dr Davidović ima bogato iskustvo u psihijatrijskom (privatni psihijatar) i psihoterapijskom radu (psihoterapeut) sa različitim profilima psihijatrijskih poremećaja. Trenutno je na užoj specijalizaciji iz sudske psihijatrije. Autor je i koautor više stručno-naučnih radova iz oblasti psihijatrije. Osim profesionalnih i humanističkih interesovanja, zaljubljenik je u džez muziku, najradije i dalje čita ruske klasike, kada stigne voli da ode u pozorište ili bioskop.

Prateći sledeću vezu, možete videti Priznanje o ličnim osobinama i veštinama, koje mi je Milan posvetio.