Diplomirala na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Poseduje širok spektar znanja iz oblasti humanističkih nauka. Edukovani je psihoterapeut savetnik u epistemološkoj terapiji. Završila je edukaciju za Theta Healing praktičara i stekla sertifikat Institute of Knowledge, USA. Aleksandra Jović ima višegodišnje iskustvo u organizaciji rada zdravstvene službe, upravljanju ljudskim resursima, savetodavnom i konsultantskom radu. Bavi se proučavanjem holističkog pristupa životu i alternativnih načina lečenja i prevencije bolesti. U slobodno vreme upražnjava fitnes i Sun Yogu.

Prateći sledeću vezu, možete videti Priznanje o ličnim osobinama i veštinama, koje mi je Aleksandra posvetila.