Humanitarna nota (Srbi za Srbe)

Osnovni cilj projekta Pojačaj Ljubav, ništa te ne čujem nije isključivo profit.
Od svake naše usluge, određeni deo ide
humanitarnoj organizaciji Srbi za Srbe.

Okosnicu ove organizacije čine mladi i energični ljudi, okupljeni oko zajedničke vizije: da pomognu onima koji su blagosloveni brojnim potomstvom, svesni da svakom ko ne živi u materijalnom izobilju i mala pomoć znači puno. Kako kažu, okupila ih je humana ideja da bogougodnim delom pomognu najugroženijem delu srpske nacije. Krajem 2005. godine osnivaju humanitarnu organizaciju „Srbi za Srbe“, spremnu da se suoči sa tendencijom tihog izumiranja Srba u otadžbini, i da pomogne svaku srpsku porodicu sa petoro i više dece na prostorima bivše Jugoslavije.

Saradnjom sa ovom organizacijom cilj je posredno uticanje na trenutno gorući problem naše nacije – rapidno opadanje stope nataliteta.

humanitarna organizacija srbi za srbe